سید احمد شمس الدین
تاریخ تولد 1358/03/17
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی تصویرسازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی a.shams4784@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-