هادی صمدی
تاریخ تولد 1356/11/01
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی عکاسی
شهرستان شهریار
پست الكترونیكی hadisamadi56@gmail.com
آدرس اینستاگرام hadisamadii
نمونه آثار:
-
-
-
-
-