میلاد نظم علیزاده
تاریخ تولد 1369/02/04
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Milad.nazmalizadeh@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-