زهرا بیات
تاریخ تولد 1362/06/30
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مترجمی زبان انگلیسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی zhazhamod@yahoo.com
آدرس اینستاگرام zahrabayat.tazhib
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-