محمد مردی
تاریخ تولد 1362/09/03
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی معماری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mohamad.mardi@gmail.com
آدرس اینستاگرام Mohammadmardi
نمونه آثار:
-
-
-
-
-