سمیه امیرمحمدی
تاریخ تولد 1367/06/26
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی هنرهای تجسمی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی somayehamirmohamadi94@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-