نیما نصیری نائینی
تاریخ تولد 1362/04/18
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی عکاسی خبری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی nimafilm2002@yahoo.com
آدرس اینستاگرام andisheh_no
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-