سهند صمدیان آهنگر
تاریخ تولد 1358/03/25
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی sahand58@hotmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-