روح الله شاه کرمی
تاریخ تولد 1359/03/10
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی ریاضی فیزیک
شهرستان شیراز
پست الكترونیكی r_shahkarami@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: