علی ندایی
تاریخ تولد 1336/04/10
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی nedaeiali36@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: