آرش صادقیان قهفرخی
تاریخ تولد 1363/02/21
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی arashsadeghian.aiga@gmail.com
آدرس اینستاگرام sadeghianar
نمونه آثار:
-
-