ثریا خداقلی زاده هل آباد
تاریخ تولد ۱۳۶۹
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی هنر های دیجیتال انیمیشن
شهرستان تهران
پست الكترونیكی sorayadaemi@gmail.com
آدرس اینستاگرام atar.ceramic@
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-