بابک جاودانه
تاریخ تولد 1372/01/01
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی هنرهای تجسمی - گرافیک
شهرستان اهواز
پست الكترونیكی BabakJavedaneh@Yahoo.Com
آدرس اینستاگرام https://www.instagram.com/babak_javedaneh/
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-