خلیل وفاداری
تاریخ تولد 1326/07/24
رشته هنری تصویرسازی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی اقتصاد
شهرستان كرج
پست الكترونیكی Kh.vafadari@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-