زانیار بلوری
تاریخ تولد 1364/04/10
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی عکاسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی zanyar.b@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-