زینب ثقفی
تاریخ تولد 1363/06/11
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی عکاسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی zeinab.saghafi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-