بابک ذوالفقاری
تاریخ تولد 1358/05/18
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی babak_2003@msn.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-