حسن عاشوری
تاریخ تولد 1364/01/20
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی ریاضی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی ashori.hasan1364@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-