نیلوفر ابراهیم نیا
تاریخ تولد 1366/01/26
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان كرج
پست الكترونیكی Niloofar.ebrahimnia@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-