فاطمه(مریم) ولی زاده
تاریخ تولد 1350/01/01
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی دكتری
رشته تحصیلی باستان شناسی
شهرستان شیراز
پست الكترونیكی Valizadehmaryam61@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-