احسان حاجی آقا معمار
تاریخ تولد 1363/06/20
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان اصفهان
پست الكترونیكی Ehsanmemar6@gmail.com
آدرس اینستاگرام memarscolptor
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-