سید علیرضا سادات
تاریخ تولد 1365/04/04
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی فن آوری اطلاعات
شهرستان تهران
پست الكترونیكی sar.sadat@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-