سید شهاب عارف پور
تاریخ تولد 1361/12/07
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی shahabarefpoor@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: