مریم بهرامی راد
تاریخ تولد 1354/11/20
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی
شهرستان ری
پست الكترونیكی maribahrami2014@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-