گیتی نوروزیان
تاریخ تولد 1347/06/01
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دكتری
رشته تحصیلی پژوهش هنر, نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی gitinorouzian@yahoo.com
آدرس اینستاگرام gitinorouzian
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-