مریم دشته
تاریخ تولد 1377/10/18
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی ریاضی و فیزیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی maryam.dashti13@gmail.com
آدرس اینستاگرام https://www.instagram.com/maryam_dashttti
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-