منیر حبیبی منفرد
تاریخ تولد 1358/01/31
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی -- انتخاب نمایید --
رشته تحصیلی
شهرستان ملارد
پست الكترونیكی parihabibi50@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-