لیدا حسن‌پور
تاریخ تولد ۱۳۶۰
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی موزه داری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Lidahassanpour@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-