محمدرضا دومیری گنجی
تاریخ تولد 1369/08/16
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی newyork3@gmail.com
آدرس اینستاگرام domiriganji
نمونه آثار:
-
-
-
-
-