عباس اکبری ارجستان
تاریخ تولد 1372/06/31
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی الکترونیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی elshan.finearter@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: