الهام جلیل زاده قنادی
تاریخ تولد 1354/01/15
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی elham_jalilzadeh@yahoo.com
آدرس اینستاگرام nikpenart@
نمونه آثار:
-
-
-
-
-