حامد سهرابی
تاریخ تولد 1365/06/02
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی sohrabihamed65@gmail.com
آدرس اینستاگرام sohrabihamed65
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-