لیلا افشارپژوه
تاریخ تولد 1354/05/07
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی پژوهش هنر
شهرستان تهران
پست الكترونیكی leilaafsharpajooh@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-