حکیمه کهن
تاریخ تولد 1354/06/31
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی hakimeh.kohan@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: