افسانه ایمانی مسلک
تاریخ تولد 1364/02/28
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Miniature.imani@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-