جواد میرحسینی
تاریخ تولد 1358/02/17
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی sgd80.mirhosseini@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-