ندا علیزادفرخی
تاریخ تولد 1364/11/15
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تبریز
پست الكترونیكی Nfarrokhi64@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: