شکوه خلخالی
تاریخ تولد 1350/06/15
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مدیریت
شهرستان تهران
پست الكترونیكی shekoufe.khalkhali@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-