سپیده رزمجو
تاریخ تولد 1365/05/22
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مجسمه سازی و عکاسی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی Razmjoo.sepideh@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-