جواد وفایی
تاریخ تولد 1364/06/09
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی بازرگانی
شهرستان همدان
پست الكترونیكی vafaei_nima@yahoo.com
آدرس اینستاگرام Vafa.ei
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-