بهرام حنفی
تاریخ تولد 1345/01/01
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی پژوهش هنر
شهرستان تهران
پست الكترونیكی vahooram@gmail.com
آدرس اینستاگرام vahooram
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-