الهام شفاعی دارستانی
تاریخ تولد 1362/06/30
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دكتری
رشته تحصیلی
شهرستان رشت
پست الكترونیكی elishafaei@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-