سروش جوادیان
تاریخ تولد 1366/09/19
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی عکاسی-فناوری اطلاعات
شهرستان تهران
پست الكترونیكی soroush.javadian@gmail.com
آدرس اینستاگرام Soroush.Javadian
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-