لادن نصرالهی بائی
تاریخ تولد 1360/02/12
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی ladan.nasrollahi@yahoo.com
آدرس اینستاگرام ladan.nasrollahi
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-