فاطمه سیفی
تاریخ تولد 1357/11/02
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی هنرهای تجسمی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی fatemeh_seyfi79@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-