روزیتا روستا
تاریخ تولد 1350/06/01
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تصویرسازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی rosegarden4000@yahoo.com
آدرس اینستاگرام rosita.rousta
نمونه آثار:
-
-
-
-
-