افسانه قنبر لو
تاریخ تولد 1366/09/09
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی هنر اسلامی
شهرستان آبیك
پست الكترونیكی mohamadisajad137@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-