مهدی توکلیان
تاریخ تولد 1354/06/01
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی tavakolian.mahdi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-