محمود آراسته‌نسب
تاریخ تولد 1370/06/26
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی arastehnasab@gmail.com
آدرس اینستاگرام m_arasteh
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-