یاسر جوادی
تاریخ تولد 1360/06/02
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مرمت و احیای بناهای تاریخی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی yaserj71@hotmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-